Liên hệ

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC TRANG TRẠI VIETGRAP
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
Điện thoại: 0865804321 , 0981996880
Email : hocviennongnghiep4.0@gmail.com
Website: viencaytrongtrunguong.com